Bij vrijwel al onze projecten gebruiken wij het Bouwwerk Informatie Model, afgekort BIM. Door al uw wensen samen te voegen in de geavanceerde 3D modelleersoftware en te werken volgens de BIM werkmethodiek voldoen wij optimaal aan al uw wensen.

Inzicht in ontwerp
BIM levert ons intern een gestroomlijnde communicatie op binnen de verschillende disciplines. Maar de grootste voordelen van BIM zijn voor u, als klant. Constructieve en architectonische projecten verwerken wij binnen het programma Revit. Met dit programma kunnen wij projecten zeer nauwkeurig uitwerken en al uw wensen eenvoudig en tot in de details verwerken. Door constructie en architectuur in één model te verweven, bepalen wij of het virtuele gebouw goed is ontworpen. Als opdrachtgever krijgt u dankzij het model een begrijpelijk en goed beeld van het ontwerp. Dit maakt het makkelijker voor u om u in te leven in het ontwerp en inzicht te krijgen in ontwerpkeuzes, zodat u die beter tegen elkaar kunt afwegen.

Voordelen BIM
BIM ontwikkelt zich voortdurend en heeft nu en in de toekomst grote invloed op de bouwsector. Zo zijn er stappen gezet die het mogelijk maken om met behulp van berekensoftwarepakketten het ontwerp vanuit het 3D model constructief door te rekenen. Zo levert BIM steeds meer voordelen op. Voor onze eigen bedrijfswerkprocessen en die van onze partners maar vooral voor u, de opdrachtgever.