Architectuur

Bureau

BT adviesbureau is een professioneel bedrijf met een kern van acht gedreven medewerkers. In de loop der jaren is expertise opgebouwd in een breed werkterrein op uiteenlopende schaalniveaus. Het bureau is werkzaam op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, stedenbouw, scholen, zorgwoningen, herstructurering van woonwijken, hergebruik van industrieel erfgoed tot particuliere woningen.

Visie

Elke opdracht wordt vanuit een eigen invalshoek bekeken. Echter, steeds staan de huidige en toekomstige wensen van de gebruiker voorop; het gebouw is er immers voor de gebruiker, en niet andersom. Door inspraak en participatie speelt deze een belangrijke rol in het proces, en wordt telkens gepoogd het hoogst haalbare resultaat te verkrijgen. Aandachtspunten die eveneens hoog in het vaandel staan zijn energiezuinigheid en een hechte verbondenheid tussen architectuur, constructie, interieur en openbare ruimte. Elk ontwerp impliceert een zorgvuldige uitwerking tot in de details en een verantwoorde begeleiding van het bouwproces; van de eerste schets tot en met de oplevering.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen(BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit deEuropese richtlijn EPBD.

In verband met de klimaatverandering wordt energie neutraal bouwen steeds urgenter. Vanuit de 20/20/20-doelstellingen van de Europese Unie, zijn er plannen opgesteld voor een energie neutrale gebouwde omgeving. De nieuwe BENG-regelgeving vormt een eerste stap richting het halen van deze regelgeving. Met de BENG-regelgeving wordt alle nieuwbouw vanaf eind 2019 bijna energie-neutraal gebouwd.

BT-adviesbureau geeft opdrachtgevers inzicht in de nieuwe regelgeving hoe te voldoen aan de BENG-regelgeving. De technologische ontwikkelingen laten zien dat er nog veel vrijheid is in de gebouw vorm. Als er maar vanaf het begin van een ontwerpproces nagedacht wordt over energie efficiënte maatregelen. Aanbevelingen voor de opdrachtgevers geven suggesties welke oplossingen bijdragen aan het halen van de BENG-eisen.

Nieuwe uitdaging

BT- architecten zijn niet bang dat deze nieuwe regelgeving een beperking vormt voor het ontwerpen van interessante architectuur. Creatief omgaan met de omstandigheden, maar toch een energie-efficiënt gebouw ontwerpen wordt de nieuwe uitdaging.

Met de huidige technieken is het mogelijk om aan de eisen te voldoen.

· Wanneer het gebouw minder compact wordt, is het belangrijker om hogere bouwkundige eisen te stellen.

· De installatie keuze is ook belangrijk bij het maken van een energie efficiënt gebouw.

· Door te kiezen voor een systeem gebaseerd op een hernieuwbare bron wordt het halen van de BENG 2- en BENG 3-indicator al makkelijker.

Een gassysteem voor verwarming en warm tapwater is achterhaald en bijna niet meer te compenseren in grote woongebouwen, doordat het aandeel hernieuwbare energie een stuk groter moet zijn dan met bijvoorbeeld PV-panelen te realiseren is binnen het gebouw. Het is van belang om vanaf het begin van een ontwerpproces na te denken over welke maatregelen er nodig zijn om de BENG-regelgeving te halen. De ontwikkelde ontwerp methode van BT-adviesbureau kunnen daarbij uitkomst bieden. Uiteraard denkt BT-Adviesbureau graag vanaf de eerste schetsen mee met de technologische ontwikkelingen betreft energiezuinigheid.

Schetsontwerp
Laat onze architect uw bouwplannen tot leven komen in een schets. In onze ervaring is dit een van de beste middelen om samen het gewenste resultaat te realiseren.

Schetsontwerp

Bent u van plan een jaren 30 woning te gaan verbouwen of heeft u hele andere bouwplannen? Dan zit u hier goed, bij BT Adviesbureau vertalen wij namelijk uw wensen naar een schetsontwerp.

Wat is een schetsontwerp?
Een schetsontwerp is een niet-uitgewerkte tekening, bedoeld om snel iets op een eenvoudige manier duidelijk te maken. Zo wordt er in grote lijnen duidelijk wat er moet gebeuren.

Waarom zou je een schetsontwerp laten maken?
Een schets kan in uw geval nuttig zijn om de reden dat er op deze manier goed kan worden doorlopen of alle wensen en behoeften hun plekje hebben gevonden in de architectuur van het schetsontwerp. Waardoor de kans op miscommunicatie en eventuele fouten kleiner wordt.

Op deze manier voorkomen wij nare verrassingen achteraf en hebben we een soepel verloop van het project.

Wilt u weten wat wij in uw geval kunnen betekenen? Neem dan gerust een kijkje op onze diensten pagina. Bij eventuele vragen kunt u ons mailen via info@bt-advies.nl.Ook kunnen we u telefonisch te woord staan op 0226-341 647. Wij horen graag van u!

Bouwkundige tekening
Een bouwkundige tekening zorgt ervoor dat zowel de opdrachtgever als de aannemer een beter inzicht krijgt hoe een gebouw er uit komt te zien. Op een bouwkundige tekening zijn namelijk alle afmetingen overzichtelijk te zien.

Bouwkundige tekening

Bouwkundige tekeningen worden vrijwel altijd gevraagd bij het aanvragen van een bouwvergunning. Bij BT Adviesbureau verzorgen wij uw bouwaanvraag tekeningen en kunnen deze, indien gewenst, voor u indienen bij het omgevingsloket.

Een bouwtekening is kort verwoord:
Een bouwkundige tekening zorgt ervoor dat zowel de opdrachtgever als de aannemer een beter inzicht krijgt hoe een gebouw er uit komt te zien. Op een bouwkundige tekening zijn namelijk alle afmetingen overzichtelijk te zien.

Daarom raden wij een bouwkundige tekening ook aan omdat het vaak eventuele miscommunicatie/fouten kan voorkomen. Zonder bouwkundige tekeningen kan namelijk niet worden vastgelegd hoe het gebouw na de werkzaamheden er uit moet komen te zien. Hierdoor kan het zijn dat de aannemer zaken anders heeft uitgevoerd dan de opdrachtgever had verwacht. Zo kunnen er gevallen ontstaan die door een bouwkundige tekening makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Bij kleine verbouwingen of onderhoudswerkzaamheden zijn bouwkundige tekeningen niet altijd noodzakelijk, maar hebben altijd een handige toevoeging. 

Wilt u weten wat wij in uw geval kunnen betekenen? Vul dan ons contactformulier in!
Voor vragen bent u welkom ons telefonisch op 0226-341647 te bereiken. U kunt ons ook een mail sturen via info@bt-advies.nl.

Bestaand digitaliseren
Met bestaand digitaliseren brengen wij het werkelijke bouwwerk in beeld door een 3D model ervan te maken.

Bestaand digitaliseren

Het is ingewikkeld om een totaalbeeld van het eindproject tot stand te brengen. Wij vinden het daarom belangrijk bij BT-Adviesbureau dat onze klanten hun projecten zo goed mogelijk voor ogen krijgen. Dit is handiger voor uzelf en daarnaast ook voor het verloop van het project.

Met bestaand digitaliseren brengen wij namelijk het werkelijke bouwwerk in beeld door een 3D model ervan te maken. Eventuele opmerkingen van u kunnen we verder verwerken in het 3D beeld om zo het perfecte plaatje op beeld te krijgen. Alle gewenste aanpassingen kunnen op die manier efficiënt verwerkt worden in het model.

Bent u geïnteresseerd naar eerdere projecten die we omhebben gezet in een 3D weergave? Dan kunt u hier klikken.

Ook bent u welkom om ons te benaderen via de mail info@bt-advies.nl of telefonisch zijn we bereikbaar op 0226-341 647.

Constructie

Constructief advies

Onze constructeurs hebben veel ervaring met beton-, hout en staalconstructies voor bouwkundige bouwwerken. Wij zijn actief op een zeer uitgebreid werkgebied van een kleine verbouwing tot industriegebouwen en appartementengebouwen. Doordat BT-adviesbureau bestaat uit architecten en constructeurs kunnen wij vroegtijdig bij de ontwerpen van de architect constructief bijstaan wat tot een beter verloop leid van het bouwproces. Naast onze eigen ontwerpen geven wij ook veel advies voor andere ontwerpers/architecten.

Aan de hand van het ontwerp bepalen wij de constructieve onderdelen welke uitgewerkt dienen te worden. Voorbeelden hiervan zijn palenplan, funderingsplan, wapeningstekeningen, stabiliteitsvoorzieningen, metselwerkcontroles, staalconstructies, staalverbindingen en houtconstructies. Van de prefab onderdelen geven wij de uitgangspunten aan en controleren wij de uitgewerkte stukken van de leverancier. Voor een aantal hout en staalleveranciers berekenen en werken wij deze onderdelen ook zelf uit.

Hieronder staat een overzicht van de projecten welke wij voor u kunnen uitwerken. Wilt u hierover meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Werkgebieden

Nieuwbouw

 • Woonhuis
 • Kantoorgebouw
 • Industriegebouw
 • Appartementengebouw

Verbouwing

 • Muurdoorbraak
 • Sparingen in vloeren
 • Dakkapel
 • Dakopbouw
 • Dakterras
 • Uitbreiding woning
 • Controle van bestaande constructies

Herstel

 • Funderingsherstel

Advies

 • Schadeonderzoek
 • Advies bij rechtbanksituaties

Speciaal

 • Gevelonderzoeken voor openbare verlichting overspanningen (voor gemeente Amsterdam)
 • Staalconstructies voor bewegwijzering op metrostations

BT-constructeurs heeft jarenlange ervaring met het maken van berekeningen en tekeningen op het gebied van beton-, hout- en staalconstructies.

U kunt ons inzetten voor constructieadvies voor projecten in onder meer de utiliteitsbouw, woningbouw en speciale opdrachten.

Vul het contactformulier op onze site in. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0226 - 431 647.

Constructietekening
Dit is een tekening die in detail de draagstructuren van een bouwkundig object (bijvoorbeeld een huis) aangeeft. Een constructietekening wordt gemaakt aan de hand van constructieberekeningen.

Constructietekening

Bij BT-adviesbureau kunnen we u uitstekend helpen met het maken van uw constructietekeningen. In ons bedrijf werken namelijk ervaren tekenaars en constructeurs die u de constructietekeningen leveren. Maar wat houdt een constructietekening nou eigenlijk in? Dit is natuurlijk handig om te weten als u op het punt staat een bouwproject te starten, vandaar dat wij het nog eens voor u verduidelijken. Een constructietekening is een tekening in detail die de draagstructuren van een bouwkundig object aangeeft (bijvoorbeeld van een huis). Een constructietekening wordt gemaakt aan de hand van constructieberekeningen.

Maar waarom is het maken van een constructietekening nou zo gebruikelijk?
Constructietekeningen worden onder andere gemaakt voor veiligheid en behoud van een mooi straatbeeld. Niet iedereen kan zomaar bouwen, we zijn in de meeste gevallen vergunning plichtig. Dit houdt in dat we toestemming moeten krijgen van de gemeente om te mogen bouwen. Aan de hand van de constructietekening bekijkt de gemeente dan of de ontworpen constructie voldoet aan de wet- en regelgeving. Hieruit besluit de gemeente of ze wel of geen toestemming gaan geven.

Ook al ben je niet vergunning plichtig moet je natuurlijk nog wel altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. Vandaar dat het gebruikelijk is om een constructietekening te laten maken, ook al bent u niet vergunning plichtig. De constructietekening kan naast de vergunning plicht ook heel ondersteunend zijn voor de aannemer. Door de constructietekening wordt het werk voor de aannemer overzichtelijker, waardoor de kans op miscommunicatie en bouwfouten behoorlijk afneemt. Naast constructietekeningen helpen wij u bij BT-Adviesbureau ook bij veel andere zaken. Onder andere bij constructieberekeningen en aanvragen voor vergunningen.

Wilt u weten wat wij in uw geval kunnen betekenen, naam dan gerust een kijkje op de pagina met onze diensten. Voor contact met eventueel vragen kunt u ons mailen via info@bt-advies.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op 0226-341 647.
Wij horen graag van u!

Constructieberekening
De constructeur berekent aan de hand van de bouwtekeningen, hoeveel belasting er op de dragende delen komt te staan en op basis daarvan bepaalt hij onder andere de sterkte/dikte en de lengte van het te gebruiken materiaal.

Constructieberekening

Een constructieberekening is een berekening over het dragende deel van een constructie. Bij de berekening wordt er gekeken hoeveel belasting er op de fundering en wanden kan komen te staan. Bij BT-Adviesbureau hebben wij constructeurs in dienst die de constructieberekeningen voor u opmaken en in een rapport aan u toezenden.  

De constructeur berekent aan de hand van de bouwtekeningen, hoeveel belasting er op de dragende delen komt te staan en op basis daarvan bepaalt hij onder andere de sterkte/dikte en de lengte van het te gebruiken materiaal.

Voordelen constructieberekening:
Als u voor een verbouwing een bouwvergunning nodig heeft, zal de gemeente u onder andere vragen om constructieberekeningen aan te leveren. Bij de aanvraag van een bouwvergunning is een constructieberekening noodzakelijk, maar ook als u geen vergunning nodig heeft, raden wij u aan om toch een constructeur in te schakelen om uw constructie door te rekenen.

Zijn uw bouwplannen kleinschalig? Dan kan het zo zijn dat u een vrijstelling voor een constructieberekening krijgt. Echter raden wij u toch aan om ook bij de kleinere projecten ook een constructeur raad te plegen omdat een constructeur altijd handige oplossing in constructief opzicht kan bieden.

BT adviesbureau levert u deze constructieberekeningen. Naast de constructieberekeningen kunnen wij bij BT-Adviesbureau u ook te hulp staan bij onder andere de constructietekening, bouwtekening of de gehele bouwaanvraag. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons mailen via info@bt-advies.nl. Wij kunnen u ook telefonisch te woord staan op 0226-341 647. Wij horen graag van u!

Advies

Door onze rijke ervaring die terugvoert naar 1990 hebben wij een groot aantal projecten gerealiseerd. Door deze ervaring kunnen wij u professioneel advies op maat geven. U kunt denken aan kostenbesparingen, voldoen aan regelgeving en het verzorgen van uw aanvragen bij de gemeenten.

Voor meer informatie kunt u op de dienst drukken. Mocht er iets toch niet helemaal duidelijk zijn of wilt u weten wat het betekent voor uw project, neem dan contact met ons op!

Vul het contactformulier op onze site in. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0226 - 431 647.

Aanvragen sloopvergunning
Als u over een bepaalde drempel komt bent u verplicht goedkeuring te vragen voor het slopen. Klik hier voor meer informatie.

Aanvragen sloopvergunning

Gaat u slopen en komt daarbij meer dan 10 m3 sloopafval vrij of verwijdert u asbest? Dan moet u een sloopmelding doen.

Sommige gebouwen mogen niet gesloopt worden in verband met de gezondheid door het kunnen vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Om die reden is er bij het slopen eerst goedkeuring nodig. Dit heet een omgevingsvergunning slopen (voorheen sloopvergunning) en geeft u het recht om een bouwwerk te mogen slopen. De aanvraag hiervoor verloopt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het te slopen bouwwerk zich bevindt.

Wanneer heb je nou zo’n sloopvergunning nodig?
Een omgevingsvergunning slopen hoeft niet altijd aangevraagd te worden. Uit het bouwbesluit blijkt of er dan al niet een sloopvergunning nodig is. Wij bij BT-Adviesbureau hebben geregeld te maken met zulke aanvragen en kunnen u daarbij daarom ook goed van dienst zijn.

Naast het slopen zal u waarschijnlijk ook bouwwensen hebben, neem daarom gerust een kijkje bij de ontwerpen van onze architecten. Naast vergunningsaanvragen kunnen wij ook ook constructieberekeningen en bouwkundige tekeningen voor u maken. Wilt u naast deze informatie nog graag een korte toelichting, dan staan wij u graag te woord per mail op info@bt-advies.nl of telefonisch op 0226-341 647. Wij hopen u binnenkort van dienst te mogen zijn!

Indienen bouwaanvraag
Naast het maken van de benodigde bouwkundige en constructieve documenten, heeft u bij ons de optie om de bouwaanvraag te laten indienen door een van onze medewerkers.

Indienen bouwaanvraag

Wij willen natuurlijk graag wonen in een omgeving die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Om dit te kunnen realiseren en de ruimte die we nog hebben optimaal in te zetten, zijn er bepaalde regels opgesteld. Dit is meteen de reden waarom er een bouwaanvraag in het leven geroepen. Voor bepaalde projecten is het verplicht alvorens te bouwen een dergelijke bouwaanvraag in te dienen.

Wat houdt een bouwaanvraag in?
Bij een bouwaanvraag wil je gaan bouwen terwijl hier eerst toestemming van de gemeente voor nodig is. Daarom dien je een bouwaanvraag in. Bij zo’n aanvraag lever je zaken zoals het volgende in: een bouwtekening, EPC- berekening, ventilatieberekening, etc. De gemeente toets dan aan de hand van deze zaken of er wel of geen toestemming verleend wordt.

Vergeet niet dat de gemeente soms 8 weken voor het verlenen van de vergunning neemt. Daarnaast kan de gemeente zonder reden het besluit met zes weken verlengen, dus houd daar in uw planning rekening mee!

Wilt u weten wat wij in uw geval kunnen betekenen? Neem dan gerust een kijkje op onze diensten pagina.

Bij eventuele vragen kunt u ons mailen via info@bt-advies.nl. Ook telefonisch zijn wij bereikbaar op 0226-341647.

Principeverzoek welstand
Het doel van een principeverzoek is dat de gemeente uw bouwplannen toetst aan de hand van het geldende bestemmingsplan.

Principeverzoek welstand

Bij een principeverzoek legt u uw bouwplannen voor aan de gemeente. Bij een principeverzoek wordt uw plan dan getoetst aan de hand van het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Op deze manier kan er worden gekeken op welke manier de gemeente tegenover uw bouwplan staat.

Zo nu en dan bevinden zich problemen in de bouw. Het komt namelijk regelmatig voor dat een bouwplan bijvoorbeeld afwijkt van het bestemmingsplan. In zo een geval is er alsnog een mogelijkheid om toch eenvergunning te verkrijgen en de bouw door te kunnen te zetten. Maar bij de aanvraag van vergunningen kan dit behoorlijk in de kosten oplopen en ook nog eens lange tijd duren. Daarnaast bestaat er  nog steeds een mogelijkheid dat de aanvraag wordt afgewezen. Om die reden bestaat er de mogelijkheid om een principeverzoek in te dienen.  

Bij een principeverzoek legt u globaal uit wat uw bouwplan is. De gemeente test dit aan de hand van hun eigen beleid, ook kijk ze ernaar of uw bouwplan niet zorgt voor eventuele negatieve gevolgen voor de omgeving.  

Wij raden dan ook zeker aan om een principeverzoek in te dienen. Zo kan een principeverzoek u veel geld en tijd schelen.

Bij BT-Adviesbureau hebben wij veel ervaring met het indienen van dergelijke verzoeken bij de welstand. Wij vragen een principeverzoek welstand graag voor u aan. Bent u hierin geïnteresseerd? Stuurt u ons dan gerust een mail via info@bt-advies.nl. Telefonisch staan wij u ook graag te woord op 0226-341 647. Voor eventuele andere vragen kunt u ook contact met ons opnemen.

Opname ter plaatse
Door de huidige toestand van uw bouwproject te laten bekijken door onze professionals kunnen wij beter inspelen op de eventuele implicaties.

Opname ter plaatse

Bij een opname ter plaatse komt er een medewerker van BT-Adviesbureau langs op locatie om het project zo in het echt te kunnen bezichtigen.

Dit is handig om de reden dat er in het bouw proces zich soms problemen kunnen voordoen doordat de bouwtekening iets anders aangeeft dan de werkelijkheid. Zodanig kan het dus handig zijn om de betreffende constructie in het echt te laten bezichtigen door een van onze medewerkers. Zo wordt de kans kleiner op eventuele afwijkingen of onduidelijkheden in het proces.

Met een goede voorbereiding voorkomen we immers veel verrassingen tijdens het project.

Wilt u weten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons mailen via info@bt-advies.nl of telefonisch zijn we bereikbaar op 0226-341 647. Wij horen graag van u!

Overig

Om onze dienstverlening compleet te maken verlenen wij nog overige diensten die niet direct onder Architectuur, Constructie of Advies vallen. Zoals bovenstaand, zijn deze diensten onderstaand in blokken weergegeven.

Voor meer informatie kunt u op de dienst drukken. Mocht er iets toch niet helemaal duidelijk zijn of wilt u weten wat het betekent voor uw project, neem dan contact met ons op!

Vul het contactformulier op onze site in. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0226 - 431 647.

Ventilatieberekening
Het bouwbesluit verplicht een ventilatieberekening bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij BT kunnen wij u ontzorgen hiermee. Klik hier voor meer details.

Ventilatieberekening

In de bouw is het verplicht dat gebouwen aan het bouwbesluit voldoen. Hierin zijn verschillende eisen aan de constructies gesteld. Aldus worden er ook eisen aan de ventilatie in ruimtes gesteld. De reden van deze eis is dat er zodanig een gezond binnenklimaat wordt gerealiseerd. Een ventilatieberekening is dan ook verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Bij BT-Adviesbureau helpen wij u graag bij deze berekening.

Wilt u weten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons mailen via info@bt-advies.nl of telefonisch staan wij u graag te woord op 0226-341 647. Wij horen graag van u!

EPC berekening
Hoe energiezuinig is uw (toekomstige) woning? Een EPC berekening geeft antwoord op deze vraag. Klik hier voor meer details.

EPC berekening

De overheid vindt het belangrijk om nieuwbouwwoningen zo energiezuinig mogelijk te krijgen. In het bouwbesluit zijn namelijk ook eisen gesteld aan de energiezuinigheid van nieuwe constructies. Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal aan moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Doordat dit besluit eisen stelt met betrekking tot de energiezuinigheid, bent u tegenwoordig ook verplicht een EPC- berekening in te dienen bij een bouwaanvraag. Hierin wordt namelijk berekend of u voldoet aan de gestelde eisen.

De geldigheidsduur van een EPC- berekening is 10 jaar

Wat wordt er gemeten voor een EPC- berekening?
Bij het meten van de EPC moet u denken aan zaken als: de energie die gebruikt wordt voor het warme water, de energie voor de verlichting en de energie voor de verwarming en ventilatie in de binnenruimtes.

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons mailen via info@bt-advies.nl . Wij kunnen u ook telefonisch te woord staan op 0226-341 647. Wij horen graag van u!